SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie można złożyć mejlowo lub telefonicznie  prosto i wygodnie ,

nie wymagana jest rejestracja na stronie.

Wysyłasz mejla; p.p.h.u.kama@o2.pl lub piszesz SMS pod nr tel 537-557-445 :(przykład)

Zamawiam buty wojskowe skoczki desanty roz 27

Jan Kowalski

ul.Kowalska 41/41

99-900 Kowale

tel 537-557-445 (proszę podawać nr tel w zamówieniu jeśli wysyłka na paczkomat to również mejl)

Paczki wysyłamy kurierem Impost ,w ofercie również wysyłka do paczkomatu. Koszt wysyłki jest jeden ile byście państwo nie zamawiali;

Paczka pobranie 15 zł

Wpłata na konto 10 zł

Dane do przelewu

PPHU-KAMA

Ul.Gidelska 41

97-540 Gidle

Numer Konta ; 16 1320 1537 2086 6280 2000 0001

Najszybciej wysyłane są paczki za pobraniem .

Gwarantuje jeżeli przesyłka będzie nadana do godziny 15-tej następnego dnia masz ją w domu .Paczki dostarcza INPOST Powiadomienie o przesyłce INPOST wysyła SMS   dlatego proszę o podanie aktualnego numer telefonu.
Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem
e-maj p.p.h.u.kama@o2.pl
lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach(spodni ,obuwia ,polaru itd), mogą nie zostać uznane za obciążającą niezgodność Towaru z umową.
W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) sugeruje się Klientowi skorzystanie z prawa zwrotu, niż drogi reklamacyjnej.
Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji.
W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji.
Reklamowany towar powinien zostać dostarczony w stanie kompletnym i czystym.
Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili.
Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedającego:

uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
uszkodzeń mechanicznych Towaru,
uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu załączonego poniżej formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji.
Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres wskazany powyżej.

Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru {czyli tak zwane przymierzenie } ) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie nie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Na kupującym spoczywa obowiązek sprawowania pieczy do czasu jego zwrócenia .

Przekroczenie zasad prawidłowego zapoznania się z zakupionym
towarem nie eliminuje możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od umowy. Takie odstąpienie będzie w dalszym ciągu ważne! Oznacza
to, że nawet jeżeli towar został z winy konsumenta uszkodzony,
to w dalszym ciągu przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy,
ale może on ponieść odpowiedzialność za przekroczenie granic
prawidłowego zapoznania się z towarem.
(czyli kupujący poniesie koszty zużycia towaru , będzie zwrócona jakaś część pieniędzy w zależności od wartości zwracanego towaru , to Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości
towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania
pozwalające na zapoznanie się z towarem. )
Przykład;Franek kupił przez internet ( buty,czy spodnie lub bluzę itp.) .Po otrzymaniu takich rzeczy morze je normalnie przymierzyć sprawdzić rozmiar czy pasuje , ale tonie oznacza że może on normalnie użytkować te rzeczy a następnie przed upływem 14 dni odstąpić od umowy i zwrócić je.Odstąpienie będzie ważne ale oczywiście Franek poniesie z takiego tytułu stratę finansową za przekroczenie granic prawidłowego zapoznania się z towarem.
Czyli prostym przykładem kupił Franek przymierzył nie używał , ten zakup nie odpowiada Frankowi zwraca zakupiony towar nie używany przez niego i dostaje 100 % zwrot pieniędzy.

Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
PPHU-KAMA
Ul.Gidelska 41
97-540 Gidle

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….,
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
Numer konta bankowego na jakie należy przesłać zwracane pieniądze ………………………………………………………………………
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Kupujący konsument musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru oraz zostaje kupującemu zwrócona tylko kwota najtańszej wysyłki za zakupiony towar widniejąca na aukcji, bez zwględu na to jaki koszt wysyłki został wybrany w momencie składania zamówienia.